This is not qa.auth.gr

Είστε εδώ

Νομοθεσία

Νόμος

Ημερομηνία ΦΕΚ    
4310 8/12/2014   Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
ΠΔ98 5/6/2013 134 Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4115 30/1/2013 24 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
4076 10/8/2012 159 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
4009 6/9/2011 195 Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
3879 21/9/2010 163 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις
3848 19/5/2010 71 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
3794 4/9/2009 156 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
3685 16/7/2008 148 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
3577 8/6/2007 130 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.
3549 20/3/2007 69 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  18/5/2006 625 Αριθμ. 45796/Β1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ1 231/Β1/425/25.8.2000 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β 1099)
3374 2/8/2005 189
Στο κεφάλαιο Α' (άρθρα από 1 έως 13) θεσμοθετείται η Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα καθώς και τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης.
  13/12/2002 1562 Αριθ. 129201/Β1 Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  5/9/2000 1099 Αριθ. Φ. 1.231/Β1/425 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1674 24/12/1986 203 Ρυθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις
1268 16/7/1982 87 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
3108 30/12/1954 314 Περί εκτελέσεως των Τεχνικών ΄Εργων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τροποποιήσεως διατάξεων τινων περί αυτού νομοθεσίας.
3974 7/9/1950 188 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ισχύουσων διατάξεων.
3341 22/7/1925 154 Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη

 

Έκδοση beta
Copyright © 2012 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης